Kansen zien leidt tot overwinningen

Oranje is de kleur van doelgerichtheid en overwinnen. Het willen winnen zorgt voor marktgerichtheid en groei. Door steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan en ambities op te schroeven wordt soms echter voorbijgegaan aan mogelijkheden én beperkingen van de eigen organisatie. Met als gevolg dat de organisatie de ambities niet kan waarmaken. Targets worden niet meer gehaald, mensen raken gedemotiveerd en vervreemden van de organisatie. Een nederlaag lijkt onafwendbaar. Door oog te hebben voor wat de eigen organisatie kan en biedt, wordt de kans op succes aanmerkelijk groter. Het aangaan van uitdagingen die passen bij de potentie die al in de organisatie aanwezig is, leidt immers tot een hoger rendement. En persoonlijke ontwikkeling van medewerkers zorgt uiteindelijk voor een organisatie die niet alleen groeit maar ook flexibeler kan reageren en zelf kansen creëert.

Een strategie is nodig om te groeien en te overleven in een steeds veranderende omgeving. Het bepalen van doelstellingen en de weg daar naartoe geeft richting aan inspanningen en bepaalt voor een groot deel het succes van een organisatie.

het overzicht hebben leidt tot vergezichten

oplossingen zien leidt tot vernieuwing

verbindingen zien leidt tot harmonie

kansen zien leidt tot overwinningen

samenhang zien leidt tot orde en structuur

zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Klik hier om terug te gaan naar Profile Dynamics.