Samenhang zien leidt tot orde en structuur

Blauw is de kleur van orde en structuur. Structuur is nodig om van plannen tot producten te komen. Maar soms houden we in een veranderende omgeving te stevig vast aan de eerder afgesproken werkwijze. Met als risico dat de kloof tussen doelstellingen en werkwijze steeds groter wordt. Procedures roepen vervolgens weerstand op en worden omzeild of overtreden. Met als gevolg: instabiliteit en onduidelijkheid. Door samenhang te zien tussen ontwikkelingen, doelen en processen blijft de relatie tussen doel en werkwijze in tact. Nieuwe ontwikkelingen zijn dan de aanjager van verbetering van de kwaliteit. Van processen maar ook van plannen. Plannen worden aangepast op praktische uitvoerbaarheid en werkprocessen dusdanig ingericht dat ze de doelstellingen en de mensen die ermee moeten werken maximaal ondersteunen.

Elke organisatie vanaf een bepaalde omvang heeft processen nodig. Plannen en doelstellingen komen immers niet van zelf tot uitvoering. Processen hebben we niet alleen nodig om te weten hoe we deze doelstellingen kunnen realiseren, maar ook om de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van de uitvoering te waarborgen.

het overzicht hebben leidt tot vergezichten

oplossingen zien leidt tot vernieuwing

verbindingen zien leidt tot harmonie

kansen zien leidt tot overwinningen

samenhang zien leidt tot orde en structuur

zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Klik hier om terug te gaan naar Profile Dynamics.