Zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

Rood is de kleur van daadkracht en snelheid. Daadkracht zorgt ervoor dat ideeën geen ideeën blijven. Het leidt soms echter ook tot ondoordachte actie die wordt afgedwongen zonder dat anderen hiervan de meerwaarde zien. Als gevolg moet, na een snelle start, veel weerstand worden overwonnen, en verloopt het verdere traject traag en moeizaam. Door op een vroeg moment anderen te betrekken en oog te hebben voor dat wat hen motiveert en stimuleert kan een win-win situatie worden gecreëerd. Dit leidt tot versterking van het wederzijds respect en daardoor versnelling van het proces.

Om bedrijfsdoelstellingen te realiseren is een focus onontbeerlijk. Een plan wordt pas realiteit nadat er keuzes zijn gemaakt, prioriteiten zijn gesteld en deadlines worden gehanteerd en nageleefd.

het overzicht hebben leidt tot vergezichten

oplossingen zien leidt tot vernieuwing

verbindingen zien leidt tot harmonie

kansen zien leidt tot overwinningen

samenhang zien leidt tot orde en structuur

zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Klik hier om terug te gaan naar Profile Dynamics.