Joosten Interim Onderzoek en Advies

Joosten Interim Onderzoek en Advies is Silvi Joosten. Mijn motto is:

“Zien is overwinnen”

De resultaten van gemeentelijk beleid inzichtelijk maken en praktische handvatten geven hoe het nog effectiever en efficiënter kan, dat is wat ik doe.

Dit betekent concreet dat ik onderzoek en evaluaties uitvoer voor gemeenten naar de effectiviteit en doelmatigheid van beleid. Ik ben gespecialiseerd in rekenkameronderzoek. Gedegen onderzoek dat uitmondt in een gedegen, maar ook leesbaar rapport, daar ga ik voor. Een rapport dat antwoord geeft op actuele vragen bij het gemeentebestuur en niet alleen inzicht biedt maar ook praktische en handzame aanbevelingen die passen bij de specifieke situatie van uw gemeente. Zodat u uw aanpak kunt verbeteren en verantwoorden. Aan de gemeenteraad om zijn kaderstellende en controlerende rol te versterken. Aan het college en organisatie om het nog beter te doen.  Met als uiteindelijk doel dat het geld van de gemeente en haar inwoners zo zinnig, zuinig en zorgvuldig mogelijk wordt besteed.

U kunt bij mij terecht voor:

  • U wilt als gemeenteraad of rekenkamercommissie weten hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende of controlerende rol voor een bepaald beleidsterrein of dossier heeft uitgevoerd. Welke mogelijkheden stonden de gemeenteraad ter beschikking? Hoe kan hij zijn rol hierin versterken? Wat kan het college hierin betekenen?
  • U wilt inzicht in de uitkomsten van uw gemeentelijk beleid of aanpak, de resultaten en effecten. In welke mate heeft uw aanpak gewerkt? Zijn de doelen behaald? Wat zijn verklaringen voor het wel of niet bereiken van resultaten? Welke acties kunt u ondernemen om uw beleid of aanpak nog effectiever en efficiënter te maken?

Recente onderwerpen van onderzoek:

  • Hoe kan de gemeenteraad van Rheden doelmatig en doeltreffend anticiperen op de wijzigingen in de regionale en bovenregionale samenwerking als benoemd in het wetsvoorstel Zorg voor Jeugd?
  • Is het voor de gemeenteraad mogelijk om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van subsidies te bepalen?
  • Hoe effectief is het samenspel tussen raad en college (en ambtelijke organisatie)?
  • In welke mate is het huidige beleid en de huidige werkwijze op het terrein van participatie Omgevingswet-proof?
  • In welke mate is de programmabegroting een logische vertaling van de kadernota en stelt zij de gemeenteraad in staat zijn kaderstellende en controlerende taken in te vullen?
  • Hoe veilig zijn persoonsgegevens en andere gevoelige informatie in handen bij de gemeente?

Drijfverenanalyse van Profile Dynamics en webshop

Naast mijn werk als onderzoeker ben ik gecertificeerd adviseur voor Profile Dynamics en stel ik graag uw persoonlijk rapport op. Ook inspireer ik mensen graag tot leiderschap. Ik bied daarvoor producten aan in mijn webshop mooipresenteren.nl.

Contact leggen met Silvi Joosten van Joosten Interim Onderzoek en Advies:

Meer weten over bovenstaande onderzoeken of andere vragen? Dat kan. Stuur een e-mail naar info@joosteninterim.nl of bel 06 -46 06 76 49.