Verbindingen zien leidt tot harmonie

Groen is de kleur van harmonie en betrokkenheid. Onderlinge betrokkenheid zorgt voor een goede sfeer van samenwerking en communicatie. Soms zijn we echter zozeer gericht op overleggen en het bereiken van consensus dat we elke actie die hiervan afwijkt veroordelen. Conflicten worden kost wat kost vermeden en niemand durft af te wijken van de algemeen gangbare maat. We zijn vooral op elkaar gericht en zijn de klant uit het oog verloren. Onderlinge betrokkenheid is verworden tot een gevoel van onderdrukking van het individuele. Door oog te hebben voor verbindingen kunnen we een win-winsituatie creëren. Verbindingen tussen individuele standpunten en het collectieve belang; en tussen interne en externe ontwikkelingen. Niet ‘of-of’ maar ‘en-en’; niet alleen ‘samen’ maar ‘samen voor de klant’.

Aandacht voor de Mens in een organisatie is noodzakelijk om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren. De medewerkers van een organisatie moeten er immers voor zorgen dat de organisatiedoelen behaald worden. Dit vraagt om goede afstemming, samenwerking en communicatie en een vertaling naar persoonlijke doelstellingen en opleidingsbehoeften.

het overzicht hebben leidt tot vergezichten

oplossingen zien leidt tot vernieuwing

verbindingen zien leidt tot harmonie

kansen zien leidt tot overwinningen

samenhang zien leidt tot orde en structuur

zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Klik hier om terug te gaan naar Profile Dynamics.