Oplossingen zien leidt tot vernieuwing

Geel is de kleur van vernieuwing en denkkracht. Denkkracht zorgt voor innovatie. Maar soms wil men een probleem zo grondig analyseren, verbreden en begrijpen dat actie uitblijft. Het probleem lijkt alleen maar groter te worden in plaats van kleiner. De oplossing duurt te lang, mensen worden onrustig en de afstand tussen beleid en uitvoering groeit. En vernieuwing blijft uit. Door de blik te richten op het genereren van oplossingen wordt de doorlooptijd verkort en de persoonlijke effectiviteit vergroot. De oplossingsgerichte benadering vraagt om het betrekken van de expertise en ervaringen van anderen binnen de organisatie. Doordat men aan den lijve ervaart dat er aan de oplossing wordt gewerkt, voelt men zich eerder geïnspireerd en slinkt de kloof tussen beleid en uitvoering. Er is geen aanleiding om de individuele vrijheid, die nodig is om te komen tot vernieuwende ideeën, ter discussie te stellen.

Het opstellen van een visie is nodig om richting te geven aan de koers die een organisatie vaart. Het schetst een gedeeld toekomstbeeld waarnaar de organisatie wil toewerken. Een visie zorgt voor vernieuwing zodat de organisatie vooruit kan lopen op te verwachte ontwikkelingen en blijvend een toekomst heeft.

het overzicht hebben leidt tot vergezichten

oplossingen zien leidt tot vernieuwing

verbindingen zien leidt tot harmonie

kansen zien leidt tot overwinningen

samenhang zien leidt tot orde en structuur

zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Klik hier om terug te gaan naar Profile Dynamics.