Risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Paars is de kleur van veiligheid en geborgenheid. Geborgenheid zorgt ervoor dat de organisatie meer is dan een optelsom van individuen. Maar soms sluiten wij onze ogen voor dingen die op onze weg dreigen te komen en die wij vrezen. In de regel verdwijnen deze obstakels hierdoor niet. Integendeel: ze worden alleen maar groter en bedreigender. Vervolgens kunnen we alleen nog reageren en er het beste van hopen. Het onder ogen zien van risico’s en bedreigingen maakt het mogelijk om proactief te handelen en obstakels vroegtijdig te beheersen.

Mens en organisatie zijn met elkaar verbonden. Zonder vertrouwen in en binding met ‘ons’ bedrijf, het product, klanten en elkaar loopt het voortbestaan van elke organisatie ernstig gevaar. Een pakkende missie waarin mensen zich herkennen en waarin is verwoord waarvoor het collectief gezamenlijk staat, zorgt voor een stevig gewortelde organisatie.

het overzicht hebben leidt tot vergezichten

oplossingen zien leidt tot vernieuwing

verbindingen zien leidt tot harmonie

kansen zien leidt tot overwinningen

samenhang zien leidt tot orde en structuur

zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Klik hier om terug te gaan naar Profile Dynamics.