Het overzicht hebben leidt tot vergezichten

Turkoois is de kleur van relativering en van vergezichten. Relativeren maakt het mogelijk de dagelijkse problemen niet groter te maken dan nodig, zodat er ruimte overblijft om verder te kijken. Soms relativeren we echter zo sterk dat het lijkt alsof we alle problemen wegwuiven. Niets lijkt er uiteindelijk toe te doen, planning en sturing lijken overbodig. Echte problemen laten zich echter niet wegrelativeren maar blijven onverminderd aanwezig – in ieder geval voor de mensen die ze als probleem ervaren. Bovendien hebben problemen die niet worden aangepakt de neiging alleen maar groter te worden. En uiteindelijk kunnen ze organisaties zelfs ten val brengen. En zo ontstaat er uiteindelijk nog geen ruimte voor het maken van vergezichten. Door overzicht te hebben en te behouden van de dingen die echt belangrijk zijn voor het voortbestaan van een organisatie ontstaat die ruimte wel. Het relatieve belang van een probleem bepaalt de intensiteit van de aandacht die hierop wordt ingezet. Hierdoor worden echte problemen wel aangepakt maar geen energie en tijd verspild aan problemen die er niet toe doen.

Uiteindelijk wil bijna elke organisatie zelflerend worden. In dat geval worden alle stappen van missie en visie naar strategie en focus tot processen en mensen telkens opnieuw doorlopen. Dit gebeurt organisch, als vanzelf en steeds weer, zonder dat er processen van organisatieverandering voor nodig zijn.

het overzicht hebben leidt tot vergezichten

oplossingen zien leidt tot vernieuwing

verbindingen zien leidt tot harmonie

kansen zien leidt tot overwinningen

samenhang zien leidt tot orde en structuur

zien wat motiveert en stimuleert leidt tot daadkracht

risico’s en bedreigingen zien leidt tot veiligheid en geborgenheid

Klik hier om terug te gaan naar Profile Dynamics.