Wil jij bemiddelen in een conflict? Vier tips vooraf.

stags fighting 3 by mrT HRDe feestdagen komen er weer aan. Dat zorgt vaak voor stress. Nieuwjaar heeft voor veel mensen de betekenis van ‘beginnen met een schone lei’. Dat maakt dat november en december hele drukke maanden zijn. Want om met een schone lei te kunnen beginnen moeten alle klusjes en rotkarweitjes klaar zijn voor 1 januari en ook conflicten ‘moeten’ zijn opgelost. Dit gecombineerd met de kerstgedachte ‘Vrede op aarde’ maakt dat mensen de Kerst zien als moment om ruzies bij te leggen. Heb jij je voorgenomen om als vredestichter op te treden, dan kunnen de volgende tips je wellicht helpen.

Let wel: Niet elke bemiddeling is succesvol, ook al doe jij nog zo goed je best. Laat het niet je feestdagen verzieken!

Tip 1: Bemiddel alleen als zij willen en jij onpartijdig bent

A. Is men bereid om met elkaar in gesprek te gaan?

Het is heel begrijpelijk dat jij wilt dat mensen waar je om geeft hun ruzie bijleggen. Zeker zo rond de kerstdagen. Maar zij moeten daar ook ‘klaar’ voor zijn. Een conflict kan alleen worden opgelost als beide partijen bereid zijn daar aan te werken. Een beetje pushen kan geen kwaad, maar dwingen is zinloos.

B. Ben jij voldoende neutraal?

Vaak is er zoveel boosheid dat mensen in eerste instantie vooral gelijk willen krijgen. Zij zullen jou als gespreksleider voor hun kant proberen te winnen. Als de ene persoon het gevoel heeft dat je partij kiest voor de ander, wordt de kans op een succesvolle bemiddeling vrijwel nihil. Stel jezelf dus vooraf de vraag of je voldoende neutraal bent. Vraag vervolgens aan beide partijen of zij jou voldoende neutraal vinden.

Tip 2: Zorg voor een veilige omgeving en duidelijke verwachtingen.

Zorg voor een veilige omgeving met voldoende privacy. Niet alles hoeft in één gesprek, je kunt het ook verdelen over verschillende dagen met een korte tijd er tussen. Maak jouw rol als bemiddelaar duidelijk. Denk daarbij aan zaken als onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Zorg tijdens de gesprekken ervoor dat men zich ‘gehoord’ voelt.

Tip 3: Hanteer regels tijdens het gesprek.

Houd je aan de basisregels van principiële onderhandeling:

 • Scheid mensen van het probleem.
  Zorg dat ze het probleem te lijf gaan en niet elkaar. Laat hen hun verhaal doen en naar elkaar luisteren, intervenieer waar nodig.
 • Concentreer je op de onderliggende belangen en niet op posities.
  Vraag door naar waarom men een bepaald standpunt inneemt, welk belang is daarmee gediend? Maak een lijst van belangen, benadruk de gemeenschappelijke.
 • Zoek naar oplossingen in wederzijds belang.
  Laat hen nadenken over oplossingen waar zij beiden tevreden over zijn. Jij doet daarin niet mee.
 • Creëer zoveel mogelijk oplossingen alvorens een besluit te nemen.
  Zoek eerst naar meerdere oplossingen en kies pas daarna naar een oplossing die voor beiden het beste werkt.

Tip 4: Zorg voor een goede afsluiting.

Als het hun lukt om tot een oplossing te komen waarmee ze allebei tevreden zijn, zorg dan dat de afspraken voldoende SMART zijn. Wat is de specifieke afspraak, wanneer wordt deze door wie uitgevoerd? Zet het eventueel op papier. Vraag hoe zij het conflict willen afsluiten. Dat kan van alles zijn: een hand geven, een versnipperde brief, een gezamenlijk drankje, een handtekening onder de gemaakte afspraken, enzovoorts.

 

© 2015 Silvi Joosten

Ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief? Je kunt je inschrijven via mijn website http:// www.joosteninterim.nl