Balans werk en privé (van: Lothar Seiwert).

Deze test kan je een idee geven hoe je werk-privé balans ervoor staat. Dus naast hard werken ook kwaliteit van leven behouden.

De test bestaat uit 4 onderdelen met 9 vragen elk. Onderstaand treft u deel 1 aan. Voor een compleet beeld is het belangrijk om alle 4 de deelonderzoeken in te vullen.

Begin met het eerste onderdeel:

Wat voor tijdstype ben jij? Deel 1 van 4 (Lothar Seiwert)

Progress:

Ik zorg ervoor dat ik genoeg ruimte heb voor echt belangrijke taken.

Ik richt me in mijn dagelijkse tijdplanning op mijn middellange en lange termijn doelen.

Ik stel elke dag of week een te-doen-lijstje met prioriteiten op.

Ik heb doelgerichte toekomststrategieën uitgewerkt.

Ik ben onverstoorbaar in het afhandelen van mijn taken in volgorde van belang.

Ik voeg gelijksoortige taken samen tot blokjes en handel ze ook zo af.

Taken die anderen moeten afhandelen, delegeer ik.

Ik creëer bewust momenten voor taken die op lange termijn belangrijk, maar niet dringend zijn.

In mijn dagplanning reserveer ik tijd voor onverwachte gebeurtenissen.

Dit waren de vragen van het eerste deel. Ga naar je score.