Vier psychologen van de University of Minnesota ontwikkelden de zogeheten Minnesota Satisfaction Questionnaire – waarmee je kunt nagaan wat de plus- en de minpunten zijn van je huidige baan.

Geef bij elk van de volgende stellingen aan in hoeverre ze op jouw werkomstandigheden van toepassing zijn.

Wil je meer inzicht krijgen in jouw drijfveren en de werkomgeving die daar het beste bij past? Doe dan de test van Profile Dynamics.

Arbeidstevredenheid

Progress:

Als ik iets goed doe, wordt dat opgemerkt.

Ik heb de mogelijkheid om af en toe verschillende dingen te doen.

Ik ben tevreden met de manier waarop mijn baas zijn/haar medewerkers behandelt.

Ik heb de mogelijkheid om werk te doen waarbij ik mijn talenten kan gebruiken.

Als ik mijn werk goed doe, laten mijn collega's dat weten.

De hoogte van mijn salaris is goed in verhouding tot het soort werk dat ik doe.

Mijn leidinggevende is competent als het gaat om het nemen van beslissingen.

De kansen op vooruitgang/promotie in deze baan zijn goed.

Ik heb voldoende vrijheid om op mijn eigen oordeel te vertrouwen.

Mijn salaris komt overeen met het salaris voor vergelijkbare banen bij andere bedrijven.

Ik ben tevreden met de manier waarop mijn collega's met mij omgaan.

Mijn werk geeft mij het gevoel dat ik iets bereikt heb.

Ik heb de mogelijkheid om mijn eigen manier van werken uit te proberen.

De sfeer op de werkvloer is prettig.

Ik ben tevreden met de mogelijkheden die deze baan mij in de toekomst biedt.

Dit waren de vragen. Ga naar je score.