Er bestaat een verschil tussen horen en luisteren. Alleen door actief te luisteren kun je mensen ook echt begrijpen en misverstanden voorkomen. Hoe zit het met jouw luistervaardigheden? Hoe goed luister jij? Doe de test.

Bron: Zelftoets luisteren van het BTSG Nederland.

Geef aan in hoeverre je je herkent in de volgende voorbeelden. Ben zo eerlijk mogelijk.

Hoe goed luister jij eigenlijk?

Progress:

Als ik iets niet begrijp, vraag ik de ander of die het nog eens wil uitleggen.

Ik kan luisteren zonder mij direct een mening te vormen over het onderwerp.

Ik kan samenvatten zonder er iets aan toe te voegen.

Ik ga er niet te snel van uit dat ik weet wat de ander bedoelt.

Als iemand iets vertelt, draag ik al snel een oplossing aan.

Ik kan goed tegen stilte in een gesprek.

Ik ben snel afgeleid als de ander mij iets vertelt wat mij niet interesseert.

Ik raak geërgerd als de ander mij niet begrijpt.

Ik let meer op de manier waarop iets gezegd wordt dan op de inhoud.

Ik voel me onzeker als ik met een ander praat.

Ik houd oogcontact met de ander als ik luister.

Als ik naar de ander luister, ga ik er echt voor zitten.

Dit waren de vragen. Ga naar je score.