Zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt.
Je hebt precies evenveel uren per dag als Hellen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Moeder Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert Einstein.” (H. Jackson Brown Jr.)

Iedereen heeft het druk, maar hoe efficiënt ga jij eigenlijk met je tijd om?

Geef bij elk van de volgende stellingen aan in hoeverre ze op jou van toepassing zijn.

Wil je leren je tijd beter te managen? Neem dan deel aan mijn programma Via Timemanagement de stress de baas.

Test efficiency in tijd

Progress:

Ik heb duidelijk voor ogen wat er van mij verwacht wordt.

Ik laat me niet weerhouden door een tegenslag.

Ik kan goed nee zeggen.

Ik kom snel "to the point".

Ik werk planmatig.

Ik kan alles direct terugvinden.

Ik maak alles direct af waarmee ik bezig ben.

Ik kan me goed concentreren.

Ik werk doelgericht.

Ik maak goed gebruik van de programma's op de computer.

Ik kan dingen goed uitbesteden.

Ik kan gemakkelijk een tandje hoger.

Ik stel geen dingen uit.

Ik verlies me niet in details.

Ik start mijn werkdag met lastige taken.

Ik kan mijn telefoongesprekken kort houden.

Ik kan hoofd- en bijzaken goed scheiden.

Ik weet precies wat ik wil.

Ik kan een gesprek goed samenvatten en afronden.

Ik heb overzicht over de dingen die ik nog moet doen.

Dit waren de vragen. Ga naar je score.