Test: Ben jij succesvol intelligent?

De Amerikaanse psycholoog Robert Sternberg zegt: een hoog IQ is geen garantie voor succes. Sternberg gaat ervan uit dat intelligentie bestaat uit drie onderdelen: analytische intelligentie, creatieve intelligentie en praktische intelligentie. Wil je echt succes hebben in het leven en je doelen willen bereiken, dan moeten deze drie met elkaar in evenwicht zijn. Ben jij succesvol intelligent? Doe de test. (Bron: Robert J. Sternberg: Succesvolle intelligentie. Hoe praktische en creatieve intelligentie succes bepalen).

Geef van de volgende stellingen aan in welke mate ze op jou van toepassing zijn.

Ben jij succesvol intelligent?

Progress:

Als je een probleem hebt, gebruik je vaak de eerste oplossing die in je op komt.

Als dingen niet zo gaan zoals je wilt, houd je er na een tijdje mee op.

Je neemt meestal geen risico's omdat je bang bent om fouten te maken.

Je weet precies wat je zwakke punten zijn en slaagt er grotendeels in om die te compenseren.

Als je een nieuwe rol moet vervullen, kun je je daar gemakkelijk aan aanpassen.

Je hebt altijd gelijk door waar het probleem zit.

In je leven komen vaak dezelfde problemen terug.

Je bent meestal meer bezig met zaken op de korte termijn dan met zaken op de lange termijn.

Je bent er bij de dingen die je doet altijd op gericht om zoveel mogelijk tijd te besparen.

Deadlines vind je een crime, je haalt ze nooit.

Je denkt het liefst in zwart-wit termen.

Als je een complex probleem hebt, schuif je het meestal aan de kant. Dat komt later wel, denk je dan.

Bij onderhandelingen denk je vooral aan je eigen voordeel, niet zozeer aan dat van anderen.

Als je moet kiezen bekijk je eerst alle mogelijke alternatieven.

Je eigen oordeel klopt eigenlijk altijd.

Je bent altijd op zoek naar meer.

Je neemt graag gecalculeerde risico's.

Als je merkt dat je partner voortdurend vreemd gaat, verbreek je de relatie.

Met het verstrijken van de jaren beperk je je steeds meer tot het terrein waar je hte meeste vanaf weet.

Je hebt meestal de neiging om grote projecten uit te stellen.

Je accepteert niet dat jijzelf of anderen fouten maken.

Als je verdrietig bent, kun je je daar vaak moeilijk overheen zetten.

Je hebt in je leven iemand die je als jouw voorbeeld ziet.

Je neemt een veronderstelling nooit zomaar voor waar aan.

In je werk ben je actief op zoek naar opdrachten die vragen om creativiteit.

Als je een probleem hebt, verandert jouw visie daarop meestal niet.

Je beloont jezelf voor creatieve prestaties.

Je gunt jezelf de tijd om een creatief idee te verzinnen.

Je hecht zeer aan zekerheid.

Bij je huidige bezigheden komen je kwaliteiten helemaal tot hun recht.

Als je ergens goed in bent, heb je geen behoefte om iets anders te leren.

Je let meer op het eindresultaat dan op de weg er naar toe.

Je doet altijd wat je belooft en werkt door tot iets gereed is.

Je houdt privé en werk strikt gescheiden.

Je let vaak op de details.

Dit waren de vragen. Ga naar je score.