5 praktische tips om succesvoller te veranderen.

Stop met reorganiseren en begin met innoveren! Een goedkoper alternatief met een veel hoger rendement. Wat daarvoor nodig is? Leiderschap. Hoe bereikt u dat? Lees mijn 5 tips voor succesvol leiderschap dat leidt tot echt innoveren.

“Wanneer het duidelijk is dat de doelen niet gehaald kunnen worden, verander dan je doelen niet. Verander de manier waarop je ze wilt bereiken.”
Confucius

Stop met reorganiseren.

Reorganiseren. Gemeenten zijn er gek op.  Ik heb als interimmanager al heel wat reorganisatietrajecten meegemaakt. Eén vraag is daarbij de belangrijkste: Waarom kiezen gemeenten altijd weer voor reorganiseren? Waarom zoveel investeren in iets waarvan het resultaat bijna altijd tegen valt?


Hoge kosten, laag rendement
.
Heeft uw gemeente ooit het rendement van een reorganisatie becijferd? Ik weet zeker dat u zou schrikken van de uitkomsten. Reorganiseren kost veel geld. Advieskosten, inhuur van externen, een sociaal plan. Maar ook verlies aan productiviteit, verwatering van kennis en het vertrek van goede mensen. En wat levert het op? Bij reorganiseren ligt de nadruk op de structuur van de organisatie.Ambities vervagen en de organisatie is vooral met zichzelf bezig. Ik roep dan wel eens: “Waarvoor deden jullie het ook al weer?”


Structuur verwordt tot einddoel.
De meeste organisatieveranderingen gaan goed van start. Bijna altijd onder het motto ‘De klant centraal’. Met een prachtige visie en heldere doelstellingen. Totdat de meeste mensen op hun nieuwe plek zitten en verzuchten “Gelukkig dat hebben we gehad”. Dan stokt het proces. Maar wat is er op dat moment nog meer veranderd dan het ‘organogram’? Zijn de doelstellingen gehaald? Is het toekomstbeeld realiteit geworden? Nee, teveel energie is verspild aan het veranderen van de organisatiestructuur.


Start met innoveren.
Bij innoveren ligt de nadruk op de mensen die in de organisatie werken. Dat betekent voor mij niet alleen de juiste mens op de juiste plaats. Maar ook het potentieel van deze mensen maximaal benutten. De focus blijft ‘de klant’. Innoveren kost minder geld, levert meer op en is niet zo ingrijpend. Waarom gebeurt het dan zo weinig? Dat heb ik me al vaak afgevraagd. Het heeft te maken met leiderschap. Zonder leiderschap blijven visie en doelstellingen een papieren tijger en mislukt elke verandering.


Tip 1: Cultuur en structuur zijn geen synoniemen
Een cultuur verander je niet met een andere structuur. Waarom dan toch blijven proberen? Cultuurverandering vraagt om goed personeelsbeleid en leiderschap. Met personeelsbeleid haalt u nieuwe mensen binnen en houdt u goede mensen vast. Met leiderschap zorgt u dat iedereen doet wat nodig is.


Tip 2: Vraag uw eigen mensen om advies.
In elke gemeente is een schat aan kennis en ervaring aanwezig. Ideeën uit de eigen organisatie zijn de beste ideeën en hebben de grootste kans van slagen. Als mensen mogen meedenken, verloopt de verandering veel soepeler. Maak er gebruik van! Formuleer uw vraag om advies zorgvuldig en voorkom teleurstellingen. Waarover wilt u advies? Wat staat niet meer ter discussie? Wat doet u met het resultaat?


Tip 3: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
Als iedereen blijft doen wat hij altijd deed, verandert er helemaal niets. Als leidinggevende zorgt u ervoor dat mensen de slag maken. Het geven van feedback is dan belangrijk. Veel van uw collega’s hebben daar moeite mee. Feedback geeft mensen de kans om te groeien. Ook als die gaat over onvoldoende functioneren. Ga nú het gesprek aan met de medewerker die zijn werk nog niet goed doet. Mensen waarderen het dat u die moeite neemt.


Tip 4: Geef het goede voorbeeld
De meest onderschatte tip in het rijtje van vijf: geef het goede voorbeeld. Wie zelf geen goed voorbeeld geeft, legt een bom onder het veranderingsproces. Want als u al niet doet wat is afgesproken, waarom zou degene die u aanstuurt het dan wel moeten doen? Heeft u zelf moeite met een aspect van de organisatieverandering? Maak er geen geheim van. Vraag anderen om u hierin te steunen. Dat maakt uw voorbeeld alleen maar krachtiger.


Tip 5: Een nieuwe structuur is het begin, niet het einde
Soms is een nieuwe organisatiestructuur nodig. Als randvoorwaarde, middel om uw ambities te verwezenlijken. Een nieuwe structuur is nooit het einddoel. Het markeert de start van de volgende fase. Te vaak zie ik het proces op dit punt stokken. Het implementeren van de nieuwe structuur heeft teveel energie gekost. Ambities verdwijnen naar de achtergrond. Jammer, want juist nu komen de doelen binnen handbereik. Benut het moment en vervolg uw weg. Dit is niet het moment om te verslappen, maar om de koers stevig vast te houden. Spreek af wat u daarin van uw mensen verwacht. Evalueer en stuur bij.


Tenslotte: Innoveren kun je leren
Als interimmanager en coach bij gemeenten confronteer ik, geef ik alternatieven en daag ik uit. Met dit artikel wil ik hetzelfde bereiken. Hebt u nagedacht over de vraag hoe u het veranderingsproces effectiever en efficiënter kunt inrichten? Mooi. Heb ik u kunnen inspireren om uw leiderschap verder te ontwikkelen? Nog mooier. Want uiteindelijk ligt de kracht van de organisatie bij de mensen die erin werken. En geloof me, ik spreek uit ervaring, innoveren kun je leren.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en testen? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief.

Naam

E-mailadres