Foto: Eduardo Escobar, Aaron Hicks by Keith Allison

Foto: Eduardo Escobar, Aaron Hicks by Keith Allison

Wat klanten vinden:

 

“Goed gedaan is beter dan goed gesproken.”
(Benjamin Franklin)

 

‘In de periode van juli 2013 tot en met december 2013 heb je als procesbegeleider een optimaal resultaat behaald in de wijk. Het was geen gemakkelijke opgave om het nieuwe wijkcentrum te verbinden met een actieve groep wijkbewoners. Daarnaast heb je een goede fundering gelegd voor het wijkcentrum waarop de wijk kan voortbouwen.’
 
‘Verder heb ik enorm genoten van onze samenwerking, heb ik veel van je geleerd, en ben ik blij dat onze samenwerking wordt voortgezet!!!’
 
‘Het is in mijn ogen een prestatie dat Silvi binnen deze opdracht nauwgezet de regie op het proces in handen heeft gehouden en hierbij alle deelnemers binnen dit project in eigen waarde heeft gelaten en vanuit eigen kracht heeft laten opereren. Maar wél ook de vinger aan de pols heeft gehouden en actief de voortgang in het proces heeft bewaakt’
 
‘Silvi heeft het voordeel dat zij met haar persoonlijkheid een gewaardeerde en geaccepteerde overlegpartner is voor alle betrokken partijen binnen het project maar zeker ook contacten buiten het project als dit van belang was voor dit initiatief.’
 
‘Ik vind het knap dat je in dit omvangrijke project, met zoveel betrokken partijen, de vaart er in weet te houden, (politiek) draagvlak te krijgen en echte resultaten te boeken.’
 
‘Ik heb zeer veel waardering voor je inzet, je competenties en je collegialiteit. Daarbij speelt ook je ervaring als coach een belangrijke rol. Ik kon in alle vertrouwen tijdens mijn vakanties de hele afdeling aan jou overlaten.’
 
‘Dank je wel voor je workshop: goede en duidelijke informatie, afwisseling met praktische opdrachten, interactie met groep. Ik kan er zeker mee vooruit.’
 
‘Ik zal in de toekomst zeker weer gebruik van je willen maken als ik vastloop. Je werkwijze en aanpak spreken mij enorm aan en hebben mij goed geholpen. Je hebt me laten nadenken vanuit verschillende perspectieven. De nadruk op mijn eigen invloedsfeer heeft me zeker geholpen. Geen oordelen, niet positief en negatief was sterk punt. Je moest keer op keer terug naar jezelf.’
 
‘Zonder coaching had ik geen knoop doorgehakt t.a.v. het neerleggen van mijn functie’
 
‘Iemand die naar mij luistert, me dingen teruggeeft waardoor ik meer zicht krijg op mijn gedrag, mijn situatie en wat ik wil.’
 
‘Ik ga nu zelfverzekerd de reorganisatieprocedure in!’
 
‘Ik ben beter in balans, beter in mijn werk en thuis een stuk rustiger.’
 
‘De aard van mijn werk, de dingen die ik doe en de manier waarop zijn permanent veranderd.’
 
‘Ik ben ervan overtuigd dat ik zonder de coaching in een burn-out terecht was gekomen.’