“Het is moeilijk voor een lege zak
om rechtop te staan.”

Benjamin Franklin

Maatschappelijke organisaties moeten de komende jaren fiks aan subsidie inleveren. 10% per jaar is geen uitzondering. Efficiënter werken en terug naar de kerntaken zijn daarbij gevleugelde woorden. Maar is het wel zo eenvoudig? Mijn ervaring is anders. Vraag is niet of er over 2 tot 4 jaar maatschappelijke organisaties gaan omvallen. Maar hoeveel. Met alle maatschappelijke onrust en kosten (!!) die daarbij horen. Waarom? En wil je dit voorkomen? In dit blog lees je wat ik heb geleerd en krijg je een aantal tips.


Inkopen in plaats van subsidiëren

De laatste tien jaar zijn wij maatschappelijke organisaties steeds meer gaan zien als private ondernemingen. We geven geen algemene subsidie meer maar willen weten wat we precies voor ons geld krijgen en wat dat uiteindelijk oplevert. We spreken ook steeds vaker van inkopen dan van subsidiëren. Niks mis mee zou je zeggen. Maar er zit een addertje onder het gras.


Addertje onder het gras

In onze drive om gemeenschapsgeld efficiënt en effectief in te zetten, vergeten we één ding. Maatschappelijke organisaties zijn géén private ondernemingen. Ze streven niet naar winst. Ze verkopen geen producten waarvoor geldt: ‘Voor jou 10 anderen’. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk, theater, peuterspeelzalen, bibliotheken, jongerenwerk, muziekles.


Organisatie in problemen, gemeente in problemen

Het wegvallen van dienstverlening treft direct de inwoners binnen de gemeente die hiervan gebruik maken. En dat kan sociale onrust veroorzaken. Maar denk ook aan het gemeenschapsgeld dat verloren gaat bij een faillissement. Je kunt er als gemeente niet omheen: de problemen van de instelling raken je als gemeente ook.


Wat betekent dat bij bezuinigingen?

Vooral in tijden van bezuinigingen loop je als gemeente extra risico. Want de subsidierelatie is verzakelijkt. Je bemoeit je niet met de bedrijfsvoering van de organisatie. Dat is ‘hun’ verantwoordelijkheid. Maar hoe weet je nu dat je subsidie verstrekt aan een financieel gezonde instelling? En dat het management de juiste maatregelen neemt om de financiële positie gezond te houden tijdens de verschillende bezuinigingsrondes?


Voorkom dat organisaties omvallen: Maak er een project van!

Hoe kom je nu tot de het beste uit twee werelden? Een gezonde professionele afstand én je risico’s beperken? Maak er een gezamenlijk project van. Bezuinig in onderling overleg. Vraag naar financiële kengetallen (solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit etc) en zet deze af tegen de norm. Bij twijfel organiseer je een financiële doorlichting door een externe partij. Blijf de situatie monitoren via kwartaalrapportages en verbindt dit als verplichting aan de subsidieverlening.


Zachte heelmeesters….

We stappen vaak te snel heen over het signaal dat er liquiditeitsproblemen zijn. We zijn er aan ‘gewend’. Zeker in tijden van bezuiniging is direct ingrijpen bij een ongezonde financiële situatie nodig. Ga naar maandelijkse bevoorschotting en eis een plan van aanpak binnen een maand of twee. Toets het plan op haalbaarheid en houd de vinger aan de pols bij de uitvoering daarvan. Overleg geregeld met de directie en Raad van Toezicht en informeer de gemeenteraad.


Meer weten? Kom 26 mei naar de workshop Subsidiëren bij bezuinigingen

Hoe weet je als gemeente nu dat je subsidie verleent aan een financieel gezonde instelling? En wat is jouw rol als subsidieverlener hierin? Je krijgt tools en leert van anderen hoe je:

  • verantwoorde keuzes maakt
  • de financiële situatie monitort
  • relatiebeheer kunt invullen
  • het College hierin adviseert

Meer informatie vind je op Workshop Subsidiëren bij bezuinigingen.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en testen? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief.

Naam

E-mailadres