Management & Proces(bege)leiding

“Een slecht leider wordt door het volk veracht.
Een goed leider wordt door het volk geprezen.
Een groot iemand is iemand waarbij het volk zegt:
we hebben het zelf gedaan.”
(Lao-Tse)

Dit citaat geeft weer wat voor mij leiderschap zou moeten inhouden en inspireert mij als interim manager. Ik wil graag dat na mijn vertrek alles soepel doorloopt.

Mensen bepalen het succes

Ik ben ervan overtuigd dat het succes van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken en dat zij meer kunnen dan zij zelf vaak denken. Niet overnemen of ontzien maar leiden, leren en inspireren. Dat is mijn stijl van leidinggeven. Aanspreken op onvoldoende functioneren en coachen naar verbetering hoort daar overigens ook bij. Niemand wordt gelukkig in een functie die niet bij hem/haar past. Ik betrek medewerkers en andere betrokkenen, binnen kaders, zoveel mogelijk bij het maken van een plan. Dat levert niet alleen draagvlak op voor verandering, maar maakt het plan ook beter.

Inzet technieken

Om de goede dingen in beperkte tijd te realiseren zet ik verschillende technieken in (mindmapping, programmaplanning, timemanagement, brainstorm en strategiesessies, Profile Dynamics, coaching etc). Ik maak daarbij graag gebruik van het gedachtegoed van Stephen Covey, David Allen en Daniel Ofman.

Joosten Interim biedt ondersteuning:

  • Door teams aan te sturen tijdens een organisatieverandering.
  • als proces(bege)leider in complexe (maatschappelijke) verandertrajecten.
  • Door managers of medewerkers te coachen in vernieuwing, ontwikkeling of groei.  Ik doe dat op hun werkplek of in mijn eigen praktijk.

Management bij verandering

Tijdens een verandertraject ontstaat vaak onduidelijkheid, onzekerheid en onrust. Dat is tevens de periode die mij als interim manager het meeste aanspreekt juist vanwege de dynamiek en de mogelijkheid om te verbeteren. Ik probeer zoveel mogelijk transparant en duidelijk te zijn in mijn werk, binnen de mij aangereikte kaders. Dat geeft rust en vertrouwen, ook als de boodschap niet positief is.

Mijn aanpak

Ik ga voor win-win, ben pragmatisch ingesteld en hou ervan om samen met betrokkenen complexe problemen tot eenvoudige behapbare elementen terug te brengen en daarvoor naar slimme oplossingen te zoeken. De tijd tussen denken en doen moet zo kort mogelijk zijn om het opgebouwde enthousiasme en draagvlak niet te verspelen. Dat maakt dat ik in mijn werk snel resultaten kan boeken en goed kan communiceren met alle verschillende niveaus binnen een organisatie en omgeving: van een wethouder of bestuurder van een grote zorginstelling tot de burger in een wijk en dorp.