Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien, en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen.”

(Confucius, Chinees filosoof).

Delegeren is moeilijk! Zeker voor iemand die altijd een perfect product wil afleveren. Wie heeft nog nooit gedacht: “Dat had ik beter zelf kunnen doen”? Volgens Covey kost goed delegeren tijd. Tijd die je later ruim terugverdient doordat je de taak in de toekomst met een gerust hart aan de ander kunt overlaten. Maar je krijgt er nog iets anders voor terug. Je ziet de ander groeien omdat jij hem/haar hiertoe in staat stelt.

Effectief delegeren volgens Stephen Covey.


1.  Ben duidelijk over het gewenst resultaat.

Zorg dat duidelijk is wat moet gebeuren. Leg de nadruk op wát, niet op hóe. Trek er tijd voor uit. Zorg dat degene aan wie je wilt delegeren duidelijk voor ogen heeft:

  • hoe succes eruit ziet,
  • de kwaliteit ervan kan aangeven en
  • het tijdstip waarop het klaar is.


2.  Geef algemene richtlijnen.

Leg iemand geen methode op maar laat hen binnen bepaalde grenzen zelf bepalen wat gebeuren moet. Geef een paar algemene richtlijnen mee, de grondregels waaraan hij/zij zich dient te houden. Geef aan wat er mis kan gaan. Wees eerlijk en laat mensen leren van jouw fouten of die van anderen. Geef aan wat ze níet moeten doen, niet wat ze wel moeten doen.


3.  Zorg voor hulpmiddelen.

Zorg dat je weet waarover iemand bij het uitvoeren van zijn taak kan beschikken: mensen, geld, technische en organisatorische hulpmiddelen.


4.  Spreek een prestatienorm af.

Wat is de norm voor de resultaten? Leg data vast die je in de rapportage en evaluatie terug wilt zien.


5.  Geef aan wat de consequenties zijn bij slagen/falen.

Wat zal gebeuren als de resultaten goed zijn? Wat als de resultaten niet goed zijn? Denk bijvoorbeeld aan financiële beloning, complimenten, meer opdrachten e.d.


Bedenk: Vertrouwen is de belangrijkste menselijke motivatie. Het haalt het beste bij mensen naar boven. Maar daarvoor is tijd en geduld nodig en begeleiding totdat men ook competent genoeg is.


© 2013 Silvi Joosten

Meer tips en advies ontvangen?: Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.