management

/management

Tips om effectiever te vergaderen: Van verwachtingen naar afspraken

„Water uit een lekke boot hozen kost energie die beter aan roeien besteed kan worden.” (David Allen) Vergader jij effectief? Vraag eens een keer na een overleg aan drie verschillende deelnemers wat er over een bepaald agendapunt is besloten. Als je verschillende versies krijgt, is het geen effectief overleg geweest. Tip: vertrouw op jezelf. Als jij na het overleg niet meer weet wat er over een bepaald punt precies is besloten, dan ben je vast niet de enige. De sleutel tot succes ligt bij de voorzitter Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de voorzitter om de deelnemers van het overleg door de agenda te begeleiden en tot besluiten te komen, maar ook om ervoor te zorgen dat de acties duidelijke en eenduidig zijn benoemd. Dat betekent op z’n minst: Wie doet Wat Wanneer. Tips om effectiever te vergaderen 1. Bereid de vergadering goed voor. Wat wil je concreet bereikt hebben na afloop van de vergadering. 2. Zorg voor een goede agenda. De agenda moet uiteraard passen bij wat je uit de vergadering wilt halen. De meeste agenda’s bestaan uit algemene woorden. Zet eens een aantal specifieke vragen op de agenda. Zo is voor iedereen duidelijk waarover een besluit moet worden genomen en verklein je de kans dat je het in hectiek van de vergadering vergeet te bespreken. 3. Vraag de deelnemers duidelijk om hun mening. Ga er niet van uit dat iedereen het er mee eens is. Vraag het! Beter een besluit waarvan je weet dat niet iedereen er achter staat dan een besluit waarvan je ten onrechte denkt dat iedereen het er mee eens is. 4. Vraag je bij elk besluit af „Wat is de vervolgactie?” Zorg dat die heel concreet is. Dus [...]

By | november 29th, 2013|leiderschap, management|0 Comments

Effectief delegeren met Covey

Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien, en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen." (Confucius, Chinees filosoof). Delegeren is moeilijk! Zeker voor iemand die altijd een perfect product wil afleveren. Wie heeft nog nooit gedacht: "Dat had ik beter zelf kunnen doen"? Volgens Covey kost goed delegeren tijd. Tijd die je later ruim terugverdient doordat je de taak in de toekomst met een gerust hart aan de ander kunt overlaten. Maar je krijgt er nog iets anders voor terug. Je ziet de ander groeien omdat jij hem/haar hiertoe in staat stelt. Effectief delegeren volgens Stephen Covey. 1.  Ben duidelijk over het gewenst resultaat. Zorg dat duidelijk is wat moet gebeuren. Leg de nadruk op wát, niet op hóe. Trek er tijd voor uit. Zorg dat degene aan wie je wilt delegeren duidelijk voor ogen heeft: hoe succes eruit ziet, de kwaliteit ervan kan aangeven en het tijdstip waarop het klaar is. 2.  Geef algemene richtlijnen. Leg iemand geen methode op maar laat hen binnen bepaalde grenzen zelf bepalen wat gebeuren moet. Geef een paar algemene richtlijnen mee, de grondregels waaraan hij/zij zich dient te houden. Geef aan wat er mis kan gaan. Wees eerlijk en laat mensen leren van jouw fouten of die van anderen. Geef aan wat ze níet moeten doen, niet wat ze wel moeten doen. 3.  Zorg voor hulpmiddelen. Zorg dat je weet waarover iemand bij het uitvoeren van zijn taak kan beschikken: mensen, geld, technische en organisatorische hulpmiddelen. 4.  Spreek een prestatienorm af. Wat is de norm voor de resultaten? Leg data vast die je in de rapportage en evaluatie terug wilt zien. 5.  Geef aan wat de consequenties [...]

By | oktober 11th, 2013|leiderschap, management, Uncategorized|0 Comments

Test: Hoe onafhankelijk ben jij?

Gezondheid en geluk hebben te maken met een juiste balans tussen vrijheid, onafhankelijkheid aan de ene kand en gebondenheid aan de andere kant. Iedereen heeft natuurlijk in zijn sociale omgeving verplichtingen, maar om goed en vrij te leven is het belangrijk dat je jezelf niet onnodige verplichtingen oplegt. Scoor jezelf op onderstaande uitspraken: 1 past het minst en 5 past het meest bij jou. [wp-simple-survey-6]

Stop met reorganiseren, start met innoveren!

5 praktische tips om succesvoller te veranderen. Stop met reorganiseren en begin met innoveren! Een goedkoper alternatief met een veel hoger rendement. Wat daarvoor nodig is? Leiderschap. Hoe bereikt u dat? Lees mijn 5 tips voor succesvol leiderschap dat leidt tot echt innoveren. “Wanneer het duidelijk is dat de doelen niet gehaald kunnen worden, verander dan je doelen niet. Verander de manier waarop je ze wilt bereiken.” Confucius Stop met reorganiseren. Reorganiseren. Gemeenten zijn er gek op.  Ik heb als interimmanager al heel wat reorganisatietrajecten meegemaakt. Eén vraag is daarbij de belangrijkste: Waarom kiezen gemeenten altijd weer voor reorganiseren? Waarom zoveel investeren in iets waarvan het resultaat bijna altijd tegen valt? Hoge kosten, laag rendement. Heeft uw gemeente ooit het rendement van een reorganisatie becijferd? Ik weet zeker dat u zou schrikken van de uitkomsten. Reorganiseren kost veel geld. Advieskosten, inhuur van externen, een sociaal plan. Maar ook verlies aan productiviteit, verwatering van kennis en het vertrek van goede mensen. En wat levert het op? Bij reorganiseren ligt de nadruk op de structuur van de organisatie.Ambities vervagen en de organisatie is vooral met zichzelf bezig. Ik roep dan wel eens: “Waarvoor deden jullie het ook al weer?” Structuur verwordt tot einddoel. De meeste organisatieveranderingen gaan goed van start. Bijna altijd onder het motto ‘De klant centraal’. Met een prachtige visie en heldere doelstellingen. Totdat de meeste mensen op hun nieuwe plek zitten en verzuchten “Gelukkig dat hebben we gehad”. Dan stokt het proces. Maar wat is er op dat moment nog meer veranderd dan het ‘organogram’? Zijn de doelstellingen gehaald? Is het toekomstbeeld realiteit geworden? Nee, teveel energie is verspild aan het veranderen van de organisatiestructuur. Start met innoveren. Bij innoveren ligt de nadruk op [...]

By | januari 14th, 2011|innoveren, leiderschap, management, reorganisatie|0 Comments